Uncategorized

Et velkomment tog til ferien

[Eric] blev anklaget for opgaven med at oprette toget for at byde folk velkommen på verandaen. Toget havde været i familien i lang tid, så han ønskede ikke at tilpasse toget selv. Heldigvis har den en IR-port. Han registrerede IR-signalet fra fjernbetjeningen og brugte en hjemmelavet trykføler til at signalere toget for at starte.